Een aanraking is een eerste levensbehoefte

« Ga terug naar alle nieuwsberichten

Dit weekend stond dit mooie artikel in de Volkskrant. Een artikel over wat een gebrek aan aanraking met een mens doet. Een situatie waar wij nu met z’n allen in de 1,5 meter maatschappij opeens masaal voor zijn komen te staan. En waar sommige mensen, denk aan bijvoorbeeld alleenstaanden,(alleenstaande) oudere mensen, zieke mensen, al eerder mee in aanraking kwamen.

Het artikel gaat vooral in op het lijf-tot-lijf contact (een omhelzing, een knuffel, een hand geven, tegen elkaar zitten) dat we als mensen nodig hebben.

Dat is zeker onze levensbehoefte. Er is echter meer dan die vorm van aanraking: het gaat ook over ‘geraakt’ worden. En dat kan ook op of over een afstand. Zo kan muziek ons raken en roeren, een voorgelezen gedicht kan dat ook doen, een glimlach bedoeld voor ons of een knipoog gegeven dwars door een ruimte heen en exclusief voor jou bedoelt doet dat ook.

We worden gezien, we worden geraakt, we voelen ons bevestigd in ons bestaan en in ons zijn. Het ontspant, geeft plezier en levert verbinding.

Wij, haptotherapeuten, houden ons bezig met al deze vormen van contact. Wij staan, ook nu iedereen 1,5 meter afstand moeten houden, voor je klaar. Onderzoeken, bespreken, en via oefeningen ervaren hoe jij contact maakt, wat een aanraking je brengt en kost en hoe je het nodig hebt, kan op 1,5 meter of via online begeleiding doorgaan. 

In de consulten gaan wij uit van de visie dat een aanraking ons bevestigt in ons bestaan. We voelen, letterlijk, dat we er toe doen. We zijn voelbaar in beeld bij een ander. Het geeft ons het gevoel van ‘ik doe er toe, ik hoor erbij’. Het voelbare contact is werkelijk waar, het geeft helderheid en duidelijkheid. Je hoeft er niet naar te gissen. Aangeraakt worden is als je gezien weten. Jij doet er toe, de ander doet er toe. Je durft en wilt in elkaars nabijheid zijn. Je laat iemand dichtbij komen en/of jij komt dichtbij iemand. Dit heeft een bevestigende werking en daarnaast heeft het ook een regulerende werking; een aanraking doet stress verminderen, doet angst afnemen en kan tot leven wekken en plezier geven.

Daarbij moet wel opgemerkt worden dat het gaat om een gewenste aanraking die ook in de juiste maat gegeven wordt! En met wederzijdse toestemming. En niet bij iedereen roept een aanraking, hoe goed bedoeld ook, een prettig of veilig gevoel op. Dit geldt bijvoorbeeld als je negatieve ervaringen hebt met aanraking, denk daarbij aan fysiek pesten, ongewenste intimiteit, ziekenhuisopnamens met vervelende ingrepen in en aan je lijf. Door die ervaringen kan een aanraking aan de ene kant gewenst zijn: we worden allen geboren met een behoefte aan nabijheid. En aan de andere kant totaal niet gewenst, ja zelfs onveilig zijn: we hebben ervaren dat nabijheid een gevaar kan betekenen. Maar ook mensen die zeer gevoelig zijn voor prikkels, ervaren een aanraking niet altijd als prettig.

Wil je meer leren over raken, aanraken, (aan)geraakt worden, bevestiging en/of regulering via contact? Of wil je onderzoeken hoe je nabijheid kunt ervaren juist ook op afstand? Neem dan contact met ons op via, tessa@ars-vivendi.nl of kijk verder op onze website www.ars-vivendi.nl.

Tessa Lenderink