Wij werken Corona-Proof »

Corona-virus vraagt veerkracht en discipline

23-04-2020

De persconferentie van 21 april j.l. heeft opnieuw duidelijkheid gegeven inzake de uitvoering van contactberoepen. Haptotherapie is een contactberoep, en binnen dat beroep maken we gebruik van gesprekstechnieken, oefeningen op afstand (meer dan 1,5 meter) en oefeningen in nabijheid (binnen 1,5 meter, bijvoorbeeld op de behandelbank).

In de uitvoering van onze therapievorm volgen wij, de therapeuten van Ars Vivendi, de meest recente richtlijnen van het RIVM.

RIVM: behandelen met inachtneming van 1,5 m mag, aanraken mag niet.

Het RIVM brengt de volgende tweedeling aan in het zorgaanbod:

 1. Voor contactberoepen (als haptotherapie) geldt: deze worden verboden tot 19 mei 2020, voor zover deze beroepen niet naar behoren met inachtneming van 1,5 meter afstand tot de cliënt kunnen worden uitgeoefend.

  Voor een aantal cliënten zal het dan ook mogelijk zijn om onze therapie te bieden. Een intake, onze gespreksvoering, de gevoelsreflecties, (ge)voel-oefeningen en andere ervaringsoefeningen waren en zijn in onze praktijkruimte op 1,5 meter afstand (of verder) aan te bieden. Uiteraard hanteren we in de praktijkruimte de hygiëneregels van het RIVM. En zorgen we voor een veilige ingang, wachtruimte en uitgang van de praktijk.

  Per cliënt en uiteraard samen met de cliënt zal de therapeut bekijken of een afspraak in de praktijk al van toepassing is. Of dat de therapie nog even beter op afstand (bellend of beeldbellend (AVG proof)) gegeven kan worden. Of dat de therapie nog even wordt uitgesteld.

 2. RIVM stelt vervolgens dat voor de alternatieve zorgverleners die aanraken (zoals chiropractor en acupuncturist en in sommige behandeltrajecten ook de haptotherapeut) het volgende voor wat betreft het aanraakgedeelte van die therapie:

  Voor alternatieve zorgverleners (zoals chiropractors, acupuncturisten, haptotherapeuten) geldt dat alleen in uitzonderlijke gevallen behandeling plaats mag vinden als de patiënt hiervoor een medische indicatie heeft, de zorg niet op afstand kan worden gegeven of niet kan worden uitgesteld en de beoefenaar tijdens de behandeling alle adviezen van het RIVM omtrent persoonlijke beschermingsmiddelen kan naleven.

  Voor die cliënten waarbij aanraking, werken aan de bank of oefeningen binnen 1,5 meter een aanzienlijk deel van de behandeling uitmaakt, zal gelden dat we die vorm van therapie nog niet aanbieden. En we hopen dat we deze vorm vanaf 20 mei op een veilige manier wel weer mogen gaan aanbieden.

De fysieke afspraken in de praktijk willen wij nog steeds tot een noodzakelijk minimum beperken. Onze afspraak is dat u met uw eigen therapeut afstemt wat wenselijk en mogelijk is, waarbij de gezondheidsrichtlijnen voorop staan.

Alternatief zijn er steeds meer mogelijkheden via het zogenoemde beeldbellen of via bellen. Ook hier kunt u het beste afstemmen met uw eigen therapeut wat passend is.

Nieuwe aanmeldingen

Wij zijn ons er van bewust dat deze periode juist veel aanspraak doet op ieders welbevinden. De wereld wordt kleiner, de sociale ‘afleiding’ valt op veel gebieden weg. Juist wanneer veiligheid en sociale cohesie wordt aangetast kan het goed zijn dat wij ons als mens ontregelt of ontheemd voelen.

Deze tijd daagt ons uit om heel goed naar ons lichaam te blijven luisteren. Uitstellen gaat uiteindelijk tegen ons werken omdat deze periode te lang duurt om in een ontkenning of overlevingsstand te blijven staan. Dus wanneer je ervaart juist stress op te lopen. Of je je weg niet kunt vinden in dat wat dit alles bij je los maakt, schroom dan niet om te bellen. Nieuwe afspraken starten we op via beeldbellen of bellen. Schroom niet om te vragen, het kan je net de ruimte geven die je nodig hebt om de signalen van je lijf op waarde in te schatten.

Wij blijven doen wat we deden

 • Goed in de gaten houden dat er geen mensen met klachten de praktijk binnen komen.
 • Bij het minste vermoede van besmetting van een van de therapeuten zal die thuisblijven, je informeren en afspraken afzeggen.
 • Letten op onze eigen persoonlijke hygiëne en zoals altijd wassen we onze handen voor en na iedere behandeling.
 • Zorgen dat de praktijk goed schoon is en dat oppervlakte die vaak aangeraakt worden steeds worden schoongemaakt.
 • Onze workshops zijn geannuleerd.

Heb je nog vragen?

Bel gerust en bespreek het met je eigen therapeut

Kennismaking met Haptonomie

Haptonomie

Haptonomie is de wetenschap van de affectiviteit. 'Hapto' komt van het werkwoord 'haptein' en betekent: ik raak aan, ik verenig, ik vestig een relatie, ik hecht mij aan, ik neem via de tast contact op om te helen, te genezen, te bevestigen.

AGB-code praktijk: 9013508

Margreet van Nieuwkoop

Ik ben van oorsprong fysiotherapeut. Ik heb gewerkt in een particuliere praktijk en in een verpleeghuis. Naast het integreren van de haptonomie in de fysiotherapie heb ik als leidinggevende in het verpleeghuis en als trainer in de gezondheidszorg veel plezier ervaren in het toepassen van de haptonomische principes.

Naast mijn werk als haptotherapeut ben ik partner van NextSteps.nu en LTC training. Beide bedrijven staan voor het aanspreken van authentiek gedrag van zowel mens als organisatie. Door het essentiële potentieel in de mens aan te spreken ontstaat balans en creativiteit. Voor mij gaat het in essentie over het maken van écht contact, met jezelf en met elkaar.

 
Lid van VVH: 491A AGB-code: 90034543 KvK-nummer: 24462797 E-mail: margreet@ars-vivendi.nl

Erik Siegers

Ik ben van oorsprong fysiotherapeut en manueel therapeut. Ik werk ook samen met 3 andere maatschapsleden in een praktijk voor fysiotherapie en manuele therapie in Gouda. Daar heb ik na het volgen van de basisopleiding haptonomie ook gewerkt als fysiotherapeut op haptonomische basis.

Samen met Margreet heb ik de opleiding tot haptotherapeut in Doorn afgerond in 2006. Ik werk sinds de oprichting van Ars Vivendi in 2007 parttime als fysiotherapeut in Fysiotherapeutisch Centrum Achterwillens, de andere helft als geregistreerd haptotherapeut bij Ars Vivendi.

Ik ervaar het werken op twee locaties met vaak zeer verschillende hulpvragen als verfrissend en afwisselend.

 
Lid van VVH: 415A AGB-code: 90032377 KvK-nummer: 51097508 E-mail: erik@ars-vivendi.nl

Tessa Lenderink

Ik ben van oorsprong fysiotherapeut en manueeltherapeut. Toen ik in 2010 de basisopleiding haptonomie afrondde, wist ik dat ik het vak gevonden had waar ik me graag verder in wilde verdiepen en ontwikkelen. Ik ben doorgestroomd in de opleiding haptotherapie en per oktober 2015 ben ik werkzaam bij Ars Vivendi.

Aanvankelijk combineerde ik mijn praktijkwerk met mijn baan als leidinggevende bij revalidatiecentrum Heliomare, afdeling arbeidsintegratie. Sinds januari 2018 richt ik me helemaal op mijn werk als haptotherapeut. Mijn eerdere werkervaring als fysio-/manueeltherapeut en leidinggevende neem ik in mijn haptotherapeutische begeleiding mee.

In de haptotherapie draait het voor mij om verbinding. Verbinding met jezelf (je lijf, gevoelens, emoties en gedachten) en verbinding met anderen. Haptotherapie herstelt je natuurlijke verbindende vermogen en/of doet dit vermogen groeien.

 
Lid van VVH: 752A AGB-code: 90102229 E-mail: tessa@ars-vivendi.nl

Tanja de Korte

Ook ik ben van oorsprong fysiotherapeut. Toch greep haptonomie mij meer dus deed ik de opleiding tot haptotherapeut in Doorn, die ik in 2016 afrondde. In mijn baan bij het Spine and Joint Center, een revalidatiecentrum in Rotterdam, kon ik mijn ‘oude’ vak en het nieuwe samenbrengen en de mens als geheel benaderen. Sinds oktober 2018 maak ik onderdeel uit van het team bij Ars Vivendi. Naast de praktijk in Gouda werk ik ook in Zoetermeer en in Den Haag (Wateringse Veld).

Haptotherapie gaat voor mij over het (her)kennen en vooral ervaren van je gevoelsleven. Wat heeft je lichaam je te vertellen en op welke manier maakt het zich voelbaar. Dit is voor iedereen weer anders. Dat maakt ons vak zo boeiend en afwisselend.

 
Lid van VVH: 744A AGB-code: 90102017 E-mail: tanja@ars-vivendi.nl

Nieuws

Een aanraking is een eerste levensbehoefte

Dit weekend stond dit mooie artikel in de Volkskrant. Een artikel over wat een gebrek aan aanraking met een mens doet. Een situatie waar wij nu met z’n allen in de 1,5 meter maatschappij opeens masaal voor zijn komen te staan. En waar sommige mensen, denk aan bijvoorbeeld alleenstaanden,(alleenstaande) oudere mensen, zieke mensen, al eerder mee in aanraking kwamen.

Lees verder »

Routebeschrijving

Contact

Als wij de telefoon (0182 – 672280) niet kunnen opnemen krijgt u ons antwoordapparaat te horen. Spreek gerust in, wij bellen spoedig terug.

Stuur ons een mail naar info@ars-vivendi.nl of via onderstaand formulier.

* verplicht veld

Karnemelksloot 111
2806BD Gouda
0182 - 672280